Føremelding / Ski conditions

Oversikt over hvilke bakker og heiser som er åpnet / Overview of opened slopes and lifts

Fnugg – Gautefall Skisenter

Skisenteret er stengt for sesongen  /  the Ski center is closed for the season  

Grønn: Åpnet/Open

Sort: Stengt/Closed

Heiser/Lifts:

• Melkeveien

• Karlsvogna

• Gautefall Express

• Lillebjørn

• Storebjørn

Skibånd #1

• Skibånd #2

 

Bakker/Slopes:

1. Slalåmen

2. Bratthenget

3. Kula

4. Gautefallet

5. Renna

6. Liafallet

7. Hotellfallet

8. Knerten

9. Bjørnerike

10. Løype 11 

11. Løype 12

12. Løype 13

13. Løype 14

14. Løype 15

Åpningstider

Gautefall Skisenter & Lodge – Ditt reisemål for den optimale langweekend.

Gautefall Skisenter er åpent fra før jul til etter påske for å gi deg den perfekte opplevelse i snøen med gode venner samt mat og drikke.

Torsdag til søndag hver uke er skisenteret åpen med alle sine fasiliteter for gode opplevelser.

Mandag-onsdag hver uke er skisenteret lukket for service.

Vinterferieukene 7, 8 og påskeuka 13 er åpen hele uka mandag – søndag.

Detaljerte åpningstider Skisenter:

Desember: Lørdag-søndag,  så snart det er nok snø til åpning.

Julaften 24.12: Åpent fra 10.00-13.00

Fra 25.12 hver dag til 01.01.18

Heisene går fra kl 10.00-16.00 (Senterbygget åpner en halv time før heisen)

Januar: Torsdag – søndag hver uke

(1. Nyttårsdag er åpent kl 10.00-16.00)

Heisene går fra kl 10.00-16.00 (Senterbygget åpner en halv time før heisen)

Februar: Torsdag – søndag

OBS! Uke 7-8 åpen hele uken mandag-søndag

Heisene går fra kl 10.00-16.30 (Senterbygget åpner en halv time før heisen)

Mars: Torsdag – søndag

OBS! Uke 13 åpen hele uken mandag-søndag (Påske)

Heisene går fra kl 10.00-16.30 (Senterbygget åpner en halv time før heisen)

April: Åpen søndag 1. april og mandag 2. april

Lørdag-Søndag 7 og 8 april

Heisene går fra kl 10.00-16.30 (Senterbygget åpner en halv time før heisen)

Opening hours

Gautefall Skisenter & Lodge – Your destination for the optimal long-weekend.

Gautefall Ski Center is open before Christmas until after Easter to give you the perfect snow experience with good friends as well as food and drink.

Thursday to Sunday every week, the ski center is open with all its facilities for good experiences.

Monday-Wednesday every week the ski center is closed for service.

Winter holidays week 7, 8 and Easter week 13 are open all week Monday – Sunday.

Detailed opening hours Ski center:

December: Saturday-Sunday, as soon as there is enough snow for opening.

Christmas Eve 24.12: Open from 10.00-13.00

From 25.12 every day to 01.01.18

The lifts run from 10:00 to 16:00 (the center building opens half an hour before the lifts)

January: Thursday – Sunday every week

(1st New Year’s Day is open from 10:00 to 16:00)

The lifts run from 10:00 to 16:00 (the center building opens half an hour before the lifts)

February: Thursday – Sunday

NB! Week 7-8 open all week Monday-Sunday

The lifts run from 10.00-16.30 (The center opens half an hour before the lifts)

March: Thursday – Sunday

NB Week 13 open all week Monday-Sunday (Easter)

The lifts run from 10.00-16.30 (The center opens half an hour before the lifts)

April: Open Sunday 1st and Monday 2nd

Saturday-Sunday April 7th-8th

The lifts run from 10.00-16.30 (The center opens half an hour before the lifts)

Folkebadet.no