Skiutleie

Voksen fra 16 år.
Alpinski, twin-tip, snowboard og langrenn

Dager:

1

2

3

4

5

6

7

+ dag

Komplett

kr 360,00

kr 510,00

kr 635,00

kr 745,00

kr 840,00

kr 900,00

kr 1000,00

kr 65,00

Ski

kr 290,00

kr 380,00

kr 475,00

kr 550,00

kr 615,00

kr 665,00

kr 720,00

kr 40,00

Støvler

kr 145,00

kr 190,00

kr 215,00

kr 245,00

kr 280,00

kr 290,00

kr 310,00

kr 25,00

Staver

kr 60,00

kr 90,00

kr 120,00

kr 150,00

kr 180,00

kr 210,00

kr 240,00

kr 25,00

Barn 7 til 15 år
Alpinski, twin-tip, snowboard og langrenn

Dager:

1

2

3

4

5

6

7

+ dag

Komplett

kr 260,00

kr 395,00

kr 520,00

kr 570,00

kr 625,00

kr 665,00

kr 720,00

kr 40,00

Ski

kr 205,00

kr 290,00

kr 340,00

kr 400,00

kr 450,00

kr 500,00

kr 530,00

kr 30,00

Støvler

kr 110,00

kr 150,00

kr 170,00

kr 190,00

kr 220,00

kr 255,00

kr 280,00

kr 25,00

Staver

kr 60,00

kr 90,00

kr 120,00

kr 150,00

kr 180,00

kr 210,00

kr 240,00

kr 25,00

 

Folkebadet.no