Retningslinjer i Gautefall Skisenter

Retningslinjer Skipass

  • Vi henstiller alle våre gjester til å gjøre seg kjent med våre retningslinjer for kjøp av Skipass.
  • Vi ber om at alle kunder følger informasjon som er postert ved informasjonstavle og ved hver enkelt heis. Alle gjester må gjøre seg kjent med hvilke heiser og nedfarter som er åpne i forhold til vær og føre, før kjøp av Skipass. Det gis ingen refusjon i etterkant.
  • Billettkontor er åpent daglig i sesong fra kl 9.30-16.00/16.30
  • Vi gjør våre kunder oppmerksom på at vær og føreforhold kan være skiftende i fjellet. Kunden er selv ansvarlig for å vurdere vær og føreforhold ut i fra sine ski og snowboardferdigheter, før kjøp av skipass.
  • Gautefall Skisenter gir ingen refusjon på skipass ved dårlig vær, tåke, snø, ising, teknisk feil eller lignende. Kunden må selv vurdere vær og føreforholdene ut i fra sine ski og snowboardferdigheter. Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre, ta kontakt med billettkontoret før du kjøper skipass.
  • Ved skade eller sykdom vil refusjon bli gitt ved fremvisning av legeattest umiddelbart etter legebesøk.
  • Refusjon ved sykdom eller skade vil kun bli gitt til den personen som er syk eller skadet, og kun for de dager Skipasset ikke har vært i bruk.
  • Ved tidlig avreise grunnet uforutsette hendelser gis ingen refusjon på Skipass.
  • Kunden er selv ansvarlig for å fremvise rabattkupong/voucher/gavekort før kjøp av skipass. Det gis ingen refusjon i etterkant.

Aktsomhet

Det er forbudt å kjøre i nedfarter som er stengt med skilt eller fysiske avsperringer. Vi anbefaler våre gjester å kun kjøre i våre preparerte og åpne nedfarter. Kjøring utenfor preparerte nedfarter skjer på eget ansvar. Henvisninger/oppfordringer fra personal skal følges. Ved rasfare utenom de markerte nedfartene, skal avsperringer, stopp- og informasjonsskilt respekteres.

Folkebadet.no