Leie- og avbestillingsvilkår

Leie- og avbestillingsvilkår:

Leievilkår:

Leievilkår for leie av hytte/leilighet gjennom Gautefall skisenter AS

Generelt:

Vennligst kontroller bekreftelsen du mottar. Da dette er vår kontrakt, er det viktig at leietaker kontrollerer at dette er i samsvar med bestillingen. Eventuelle bemerkninger må fremsettes straks. Ved betaling aksepteres disse vilkår.

Bestilling/bekreftelse:

En bestilling er bindene fra det øyeblikket det er betalt.Den person/firma som bookingen er registrert på(bestiller), er også den som er ansvarlig for hele leieforholdet og alle i reisefølget. Bestiller er også økonomisk ansvarlig, herunder innbetaling av hele leiesummen og evt. erstatning av skade som måtte oppstå. Leieavtalen bekreftes skriftlig av Gautefall Skisenter AS via e-post hvor ordreavtale og faktura vedlegges.

Leieprisen:

Våre priser er oppgitt i NOK (norske kroner) Og dekker leien av hytten inkl.strøm. Leietaker må selv ta med sengetøy (laken, dynetrekk og putevar)og håndklær, og øvrige toalett artikler. En kjøkkenklut, en tab.til oppvaskmaskin samt en toalettrull legges klart- resten må suppleres av leietaker.Senere ankomst eller tidligere avreise enn avtalt vil ikke verre berettiget til reduksjon av leieprisen.

Leie av tilleggstjeneste:

Vi kan tilby leie av sengetøy, barneseng, barnestol og ekstra rengjøring. Disse ytelsene må bestilles sammen med hytten. Betaling for tilleggstjenester skjer ved fakturering sammen med leiesummen. Det er obligatorisk sluttrengjøring.

Husdyr:

Vi gjør oppmerksom på at det kun er tillatt med husdyr (hund/katt) der det fremkommer av presentasjon at det er tillatt.

Ankomst/avreise:

Leieperioden starter tidligst kl 16.00 ankomstdag og slutter senest kl 11.00 avreisedag, dersom ikke annet er avtalt. Nøkkelutlevering skjer på Ski Lodge Gautefall mot fremvisning av kvittering.

Betaling:

Faktura sendes ut på mail, med forfall 14 dager før ankomst. Dersom bestillingen skjer senere enn 7 dager før ankomst må hele beløpet betales omgående.

Avbestilling:

Avbestilling må skje skriftlig til booking@gautefall.no. Om avbestillingen skjer innen 15dager før ankomst, betales innbetalt beløp tilbake minus et ekspedisjonsgebyr på NOK 250,-Om avbestilling skjer 14dager eller senere før ankomst, må gjesten betale 70% av leiebeløpet.Dersom sykdom forhindrer oppholdet og det må avbestilles 14dager før eller senere før ankomst, må 70% av leien for oppholdet  likevel betales. Vi anbefaler deg derfor å tegne reiseforsikring via ditt forsikringsselskap.

Ved tilbakebetaling av beløp som er betalt via online booking vil det gebyret DIBS tar for gjennomføringen bli trekt av summen.

Leietakers ansvar:

Leietaker plikter å behandle utleieenheten, inventar og utstyr i og i tilknytning til enheten på en slik måte at ingen skadeog unødvendig slitasje oppstår.Leietaker og deres reisefølge er forpliktet til å overholde husregler og følge bruksanvisninger som finnes på stedet. Leietaker plikter å følge bestemmelser angående røyking og husdyrhold. Overtredelse av dette medfører et gebyr på minimum kr 1500,-Leietaker er erstatningspliktig ovenfor utleier for tap og skade som påføres bygning eller inventar. Leietaker forplikter å betale utleier for ekstrakostnad som skyldes leietakers, medreisende eller besøkendes adferd.Før avreise forplikter leietaker å rydde inn- og utvendig og følge de angitte instruksjoner som gjelder ved avreise. Dersom disse ikke følges vil leietaker bli fakturert.Leiligheten skal være ryddet, søppel fjernet og oppvask skal være tatt. Leietaker må også sørge for at leiligheten forlates i forsvarlig låst og skadefri stand. Dersom uhell skulle oppstå, meldes dette omgående.

Mangler ved utleieobjektet:

Om leietaker har en alvorlig klage vedr.sin boenhet ved ankomst, ber vi om at resepsjon der nøkkelen ble utlevert eller vakttelefon blir underrettet. Mindre feil og mangler kan vente til dagen etter. Feil som oppstår under oppholdet må også underrettes oss slik at vi har mulighet til å rette opp i dette.Eventuelle Krav om erstatning må sendes til Gautefall skisenter AS skriftlig, med bilder og/eller kvitteringer senest en uke etter endt leieperiode.

Force Majeure:

Partene kan tre ut av denne avtalen dersom boenheten ikke kan benyttes på grunn av krigshandlinger, naturkatastrofer, lengre avbrudd på vann- eller el tilførsel og lignende hendelser som hverken utleier eller leietaker kunne forutse eller påvirke.

Folkebadet.no