Sikkerhet og skivett

Skivettregler for alpint og snowboard

1. ANSVAR FOR Å UNNGÅ SKADE

Du må forholde deg slik at du ikke skader deg seg selv eller andre.

2. AVPASS FARTEN ETTER FORHOLDENE

Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk

3. VIKEPLIKT

Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.

4. FORBIKJØRING/ UTFORKJØRING

Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/ snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.

5. STARTE, KJØRE INN I ELLER SVINGE OPPOVER I NEDFARTEN

Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6. STOPP I NEDFARTEN

Stopp ikke opp eller sitt på trange eller uoversiktlige steder.

7. TIL FOTS I NEDFARTEN

Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

8. SKISTOPPERE/FANGREMME

Skistoppere / fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt

9. RESPEKTER SKILT

Følg skilting, merking og anvisninger.

10. HJELP TIL VED ULYKKER

Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen Overtredelse av skivettreglener kan medføre bortvisning fra anlegget

Snowboardregler:

1. Stopp i ytterkant av bakken. Ikke sitt eller ligg omkring i nedfarten.

2. Bruk av fangrem er påbudt og fangremmen skal være festet til fremre ben.

3. Brettet skal bæres med fangremmen festet til benet.

4. Bruk hjelm og håndleddbeskytter så reduserer du faren for skader.

5. Se deg rundt og sjekk at det er klart før du endrer retning.

6. Bakre fot skal være løs fra bindingen når du kjører skitrekk eller stolheis.

7. Når du løsner fangremmen skal du legge brettet med bindingsiden ned i snøen.

8. Vær oppmerksom på at de 10 Alpine Skivettreglene også gjelder for kjøring med snowboard

Folkebadet.no